results_top_banner

Rimat me: fjale me shkronjen i

Rima: 329 rezultatet

bli, bri, Cti, di, dhi, fli, fmi, fshi, gdhi, gri, gji, hi, i, ksi, kti, kthi, lkni, mbi, mbrri, mi, mki, mri, mrri, ndi, ngi, ngri, ngji, nksi, nshpi, nxi, nji, pi, pri, ri, rri, sdi, si, ski, smi, spi, sti, shi, shkri, shpi, shti, shtri, shtrri, ti, tkqi, tmi, tni, tri, tsni, tshti, tvi, thmi, vi, xhi, zdi, zimë shumë...

Beni, bleni, brezni, çejni, çeni, derdhni, djeni, ecni, emni, Eni, etni, gleni, gjeni, hedhni, heqni, heshtni, jeni, jepni, Kceni, keni, krejni, ktheni, leni, lerni, mbledhni, merni, merrni, ndjekni, ndjeni, nxjerrni, prekni, qeni, qeshni, reni, seni, sjellni, skeni, shejni, shkelni, shprehni, trembni, treni, vdesni, veni, veshni, vjedhni, vleni, xhejni, xheni, zgjedhnimë shumë...

between_paragraphs_1

bordeni, cojeni, çojeni, lodheni, mbroheni, mbrojeni, ndodheni, ngroheni, qojeni, zgjoheni, boemi, cdonjeri, çdonjeri, dobesi, hoteli, kolegji, komedi, kompleksi, koncepti, kongresi, konteksti, korenti, kortezi, lodhemi, mbrohemi, mbrojtesi, momenti, ndodhemi, ndonjeri, ngrohtesi, nosenti, noteri, objekti, oreksi, poeti, poezi, pokeri, portreti, problemi, procesi, proçesi, profeci, projekti, roberi, rodesi, rolexi, roxheri, shoferi, shoqeri, togeri, toreji, xhozefi, zgjohemi, zoterimë shumë...

besojeni, betoheni, bethoveni, brengoseni, dergojeni, drejtoheni, drejtojeni, fenomeni, leshojeni, lexojeni, mendoheni, mendojeni, pendoheni, qellojeni, rrethojeni, tregoheni, tregojeni, vendoseni, betohemi, brengosemi, drejtohemi, eksponenti, krenohemi, mendohemi, pendohemi, personeli, reporteri, strehohemi, tregohemi, vendosemi, zhvendosemi, Dhiogjeni, fillojeni, firmoseni, liroheni, lirojeni, ndihmojeni, shijojeni, shikojeni, shiqojeni, gjykoheni, dëgjojeni, dënoheni, dërgojeni, kërkojeni, lëndoheni, lëshoheni, lëshojeni, mësoheni, ndëshkoheni, përdoreni, qëllojeni, rrëzoheni, rrëzojeni, shpëtojeni, kujtoheni, kujtojeni, kuptojeni, mbulojeni, mundoheni, sulmojeni, bllokojeni, provojeni, vonoheni, afroheni, ankoheni, bashkoheni, gaboheni, harrojeni, largoheni, largojeni, martoheni, mbarojeni, ndalojeni, pajtoheni, palloheni, pastrojeni, pranojeni, takoheni, varrosenimë shumë...

between_paragraphs_2

qetesohemi, referohemi, përqendroheni, përqendrohemi, dorezohemi, arrestoheni, arrestojeni, transferoheni, argetohemi, transferohemi, detyroheni, përqëndroheni, argëtoheni, lajmëroheni, shkatërrojeni, qetësoheni, shqetësoheni, frikësoheni, dorëzoheni, shoqëroheni, shoqërojeni, kryqëzojeni, akuzoheni, rregullojeni, siguroheni, sigurojeni, fokusoheni, rrotullojeni, kontrollojeni, relaksohenimë shumë...

falenderohemi, interesohemi, orientohemi, komisioneri, kondicioneri, përfytyrojeni, evakuohemi, ballafaqohemi, përfaqësuesi, zëvendësuesi, perfaqesuesi, telefonuesi, ekzekutuesi, sinjalizuesi, xiaouei, jinyiuei, autoriteti, elektriciteti, specialiteti, personaliteti, probabiliteti, solidariteti, kundërpërgjigjemi, universiteti, univerziteti, kurioziteti, udhërrëfyesi, telefonojini, aviacioni, audicioni, delegacioni, televizioni, destinacioni, deviacioni, emigracioni, evolucioni, revolucioni, ekuacioni, reputacioni, identifikoni, institucioni, informacioni, siguracioni, operacioni, konspiracioni, prostitucioni, juridiksionimë shumë...

bashkëbiseduesi, koleksionuesi, inferioriteti, ekzistencializmi, identifikohuni, asociacioni, komunikacionimë shumë (rima e përafërt)...

zëvendëskryeredaktori

between_sections_1

Rima e përafërt: 393 rezultatet

bij, bir, dil, girl, lir, mir, ngrij, nij, sill, stil, still, shtir, tij, tmir, vij, dim, din, film, him, hin, kthim, nin, pim, pin, prin, rrim, rrin, tim, trim, vijn, vin, big, bring, high, lind, ring, tring, dit, drit, flight, frik, hip, hit, mik, night, pik, prit, qik, qit, right, rrit, shit, shpirt, shqip, tik, think, vit, gjith, thirr, bitch, dish, dridh, hic, hiç, hiq, ish, kiss, kish, lidh, miq, nis, pis, prish, rrish, sic, siç, siq, spllif, this, vishmë shumë...

bejbi, bjeri, çmendi, deri, deshi, deti, djelli, eci, edi, emri, erdhi, gjeti, heki, jemi, jepi, kemi, keshi, mbeti, meri, merri, mezi, mjeri, njejti, njeri, permbi, qefi, qershi, qetsi, seksi, sjemi, shtepi, tjemi, tjetri, treti, themi, vendi, veshi, veti, vetmi, zeri, deshir, femij, meshir, veshtir, belin, besim, detin, ecim, emnin, emrin, gezim, jetim, mesim, mesin, njejtin, pendim, premtim, presim, presin, qefin, qelsin, qellim, senin, sherim, shpetim, telin, temin, tjetrin, vdesim, vendin, venin, zerin, detit, ekip, merzit, njerzit, tjetrit, vetit, leviz, serishmë shumë...

between_paragraphs_1

ftoheshin, hokejin, koenin, kolegjin, komentin, kompensim, kompenzim, konceptin, koncertin, kongresin, korrentin, modelin, momentin, mosbesim, ndodheshim, ndodheshin, ngroheshin, ngrohtesin, ofendim, operim, oreksin, portretin, potezin, problemin, procesin, proçesin, profetin, progresin, projektim, roxherin, shoferin, shtoheshin, togerin, xhoselin, xhozefin, zoterinj, projektligj, something, hokeit, hokejit, hotelit, koenit, kolegjit, koncertit, kongresit, kontekstit, modelit, momentit, motelit, ndodheshit, ndonjerit, poetik, poetit, pokerit, problemit, procesit, proçesit, profetit, progresit, projektit, roxherit, sovjetik, shoferit, togerit, objektiv, konkretisht, morresic, plotesisht, poezish, solemnishtmë shumë...

betoheshin, bethovenin, drejtoheshin, fenomenin, lejoheshin, mekkolein, mendoheshin, pengoheshin, personelin, strehoheshin, shpeshtoheshin, shpjegoheshin, vendoseshin, bethovenit, drejtoheshit, personelit, njekohesisht, perkohesisht, frikohemi, nxitohemi, krijoheshin, shikoheshim, shikoheshin, zhvilloheshin, dëgjohemi, gëzohemi, dëgjoheshin, dënoheshin, dërgoheshin, dëshmoheshin, kërkoheshim, nënshtroheshin, përdoreshin, rrënjoseshin, shënoheshin, shndërroheshin, kuptohemi, mundohemi, burgoseshin, kujtoheshin, kuptoheshin, mbuloheshin, shumoheshin, zbuloheshin, ortopedi, shkollohemi, vonohemi, kolonelin, prodhoheshin, provoheshin, sprovoheshin, zotoheshin, kolonelit, afrohemi, barometri, bashkohemi, largohemi, martohemi, pajtohemi, pallohemi, takohemi, afroheshin, ankoheshim, bashkoheshin, dalloheshin, fjaloseshin, harroheshin, kafshoheshin, largoheshim, largoheshin, martoheshim, martoheshin, pranoheshin, sqaroheshin, takoheshim, takoheshin, zbatoheshin, zgjatoheshinmë shumë...

between_paragraphs_2

referoheshin, reflektoheshin, teleobjektiv, ofendoheshin, arrestoheshin, enciklopedi, helikopteri, rrezikohemi, helikopterit, pasqyroheshin, detyroheshin, përqëndrohemi, argëtohemi, qetësohemi, shqetësohemi, frikësohemi, dorëzohemi, përgjëroheshin, argëtoheshin, lartësoheshin, pagëzoheshin, shqetësoheshin, tjetërsoheshin, frikësoheshin, miqësoheshin, dorëzoheshin, plotësoheshin, shoqëroheshin, automjeti, sigurohemi, akuzoheshin, automjetin, pasuroheshin, rekrutoheshin, formuloheshin, populloheshin, rrotulloheshin, transportoheshin, ekspozoheshin, përqafohemi, përcaktoheshin, përqafoheshin, angazhoheshin, rehatoheshin, tejkaloheshinmë shumë...

konsideroheshin, realizoheshin, organizoheshin, kondicionerin, komisionerit, paqeruajtesit, elektromagnetik, përfaqësuesin, parashikuesin, telefonuesin, sinjalizuesin, përfaqësuesit, realizuesit, ekzekutuesit, organizuesit, autoritetin, elektricitetin, efikasitetin, specialitetin, seriozitetin, personalitetin, seksualitetin, popullaritetin, universitetin, univerzitetin, faleminiderit, faieminderit, autoritetit, elektricitetit, personalitetit, ilegalitetit, kriminalitetit, universitetit, udhërrëfyesitmë shumë...

bashkëbiseduesit, automobilistik, dokumentacionin, pseudosocialist

kolaboracionizmit, ultranacionalistit

between_sections_2
Kthehu në krye
results_bottom

Gjuhë tjetër:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg ro hu fi sv el tr az eo fa sw id ko ja zh_hans

Diçka mungon apo nuk funksionon siç pritej?
Na tregoni!

A ju pëlqen ky fjalor me rima? Na pëlqeni dhe shpërndani: Like us on Facebook

results_right
results_after_content