results_top_banner

Rimat me: fjale me shkronjen i

Rima: 319 rezultatet

bli, Cti, di, dhi, fli, gri, gji, i, ksi, kti, kthi, Mbi, mbi, mbrri, mi, mki, mri, mrri, ndi, ngi, ngri, ngji, nksi, nshpi, nxi, Nji, pi, pri, ri, Rri, rri, Sdi, si, Ski, smi, spi, sti, Shi, shkri, shti, shtri, shtrri, ti, tkqi, tmi, tni, tri, tshti, tvi, thmimë shumë...

beni, bleni, brezni, çejni, çeni, derdhni, ecni, emni, eni, etni, fleni, gjeni, hedhni, helrni, heqni, heshtni, Jeni, jeni, jepni, Keni, keni, ktheni, leni, lerni, merni, merrni, mkeni, ndjekni, ndjeni, neni, nxjerrni, prekni, qeni, qeshni, reni, Seni, sjellni, skeni, shejni, shkelni, trembni, treni, theni, Veni, veni, vjedhni, vleni, xhejni, xheni, zgjedhnimë shumë...

between_paragraphs_1

bordeni, cojeni, çojeni, lodheni, mbroheni, mbrojeni, ndodheni, ngroheni, qojeni, slloveni, zgjoheni, boemi, cdonjeri, çdonjeri, dobesi, hokeji, homeri, hoteli, kolegji, komedi, kompleksi, koncepti, kongresi, konteksti, korenti, kortezi, lodhemi, mbrohemi, mbrojtesi, modeli, momenti, ndodhemi, ndonjeri, ngrohtesi, nosenti, noteri, objekti, oreksi, poeti, poezi, pokeri, portreti, problemi, procesi, proçesi, profeci, progresi, projekti, roberi, roberti, rodesi, roxheri, shoferi, shoqeri, togeri, toreji, xhozefi, zgjohemi, zoterimë shumë...

between_paragraphs_2

betoheni, brengoseni, drejtoheni, estrogjeni, fenomeni, mendojeni, pendoheni, rrethojeni, tregoheni, vendoseni, firmoseni, lirojeni, ndihmojeni, shijojeni, shikojeni, dëgjojeni, dërgojeni, lëshojeni, mësoheni, përdoreni, qëllojeni, shpëtojeni, kujtojeni, mbulojeni, mundoheni, provojeni, vonoheni, afroheni, ankoheni, bashkoheni, gaboheni, harrojeni, largoheni, largojeni, martoheni, mbarojeni, ndalojeni, pajtoheni, pastrojeni, takohenimë shumë...

between_paragraphs_3

përqendroheni, arrestoheni, arrestojeni, transferoheni, detyroheni, argëtoheni, dorëzoheni, frikësoheni, kryqëzojeni, lajmëroheni, përgëzojeni, përqëndroheni, qetësoheni, shkatërrojeni, shoqëroheni, shoqërojeni, shqetësoheni, akuzoheni, fokusoheni, rregullojeni, rrotullojeni, siguroheni, sigurojeni, kontrollojeni, relaksoheni, qetesohemi, referohemi, përqendrohemi, argetohemi, transferohemi, aristoteli, enciklopedi, helikopteri, mefistofeli, praktikohemi, rrezikohemi, detyrohemi, argëtohemi, dorëzohemi, frikësohemi, përqëndrohemi, qetësohemi, shoqërohemi, shqetësohemi, automjeti, fokusohemi, pasurohemi, rregullohemi, rrotullohemi, sigurohemi, iargohemi, lajkatosemi, merakosemi, përqafohemi, prezantohemimë shumë...

between_paragraphs_4

falenderohemi, interesohemi, orientohemi, komisioneri, kondicioneri, përfytyrojeni, evakuohemi, ballafaqohemi, dëmtojnëkurrsesi, ekzekutuesi, intervistuesi, perfaqesuesi, përfaqësuesi, sinjalizuesi, telefonuesi, zëvendësuesi, aktualiteti, autoriteti, elektriciteti, ilegaliteti, kundërpërgjigjemi, kurioziteti, personaliteti, probabiliteti, solidariteti, specialiteti, universiteti, univerziteti, udhërrëfyesi, telefonojini, audicioni, aviacioni, delegacioni, destinacioni, deviacioni, ekuacioni, emigracioni, evolucioni, identifikoni, informacioni, institucioni, juridiksioni, konspiracioni, konstitucioni, operacioni, prostitucioni, reputacioni, revolucioni, siguracioni, televizionimë shumë...

between_paragraphs_5

koleksionuesi, funksionaliteti, inferioriteti, superioriteti, ekzistencializmi, identifikohuni, asociacioni, komunikacioni, moskonspiracioni, zëvendëskomandantimë shumë (rima e përafërt)...

agrigoroaiei, amanominakanushi, kundërrevolucionimë shumë (rima e përafërt)...

radiotelevizioni, zëvendëskryeredaktorimë shumë (rima e përafërt)...

Gjuhë tjetër:

ar az bg cs de el en_gb en_us eo es fa fi fr hi hr hu id it ja ko kk nl pl pt_br ro ru sk sq sr sv sw tr uk zh_hans

Diçka mungon apo nuk funksionon siç pritej?
Na tregoni!

A ju pëlqen ky fjalor me rima? Na pëlqeni dhe shpërndani: Like us on Facebook

results_after_content