results_top_banner

Rimat me: vetëm

Rima: 324 rezultatet

deshtëm, fjetëm, gjetëm, jetëm, mbetëm, brendshëm, dekëm, deshëm, djeshëm, dhembshëm, ecëm, epshëm, erdhëm, fshehëm, gjendëm, hershëm, kthehëm, mençëm, merrëm, mesëm, ndenjëm, ndershëm, ndeshëm, ndezëm, ndjehëm, ndjeshëm, ngelëm, Njekëm, pezëm, pjesshëm, prekëm, prekshëm, qeshëm, rendëm, rrejëm, rrejshëm, rrjedhshëm, sjellshëm, tmershëm, tmerrshëm, trembëm, thekshëm, vdekshëm, vlefshëm, zellshëm, ditëm, ngritëm, pritëm, ritëm, rritëm, shitëm, zbritëm, mbytëm, vëtëm, futëm, lutëm, mbrojtëm, poshtëm, sontëm, sotëm, jashtëm, mbajtëm, patëm, vajtëmmë shumë...

mbështetëm, pyetëm, mëhershëm, mëtejshëm, ndërgjegjshëm, nëndheshëm, pënnendëm, përgjegjshëm, përhershëm, përjetshëm, përmendëm, përveçëm, shëndetshëm, vëmendshëm, hareshëm, paepshëm, pandershëm, pandreqshëm, paprekshëm, pasjellshëm, pavdekshëm, pavlefshëm, lezetshëm, mistershëm, sikletshëm, çmueshëm, kujdesëm, kujdesshëm, kujdeshëm, pushtetshëm, rrufeshëm, suksesshëm, sukseshëm, mbërritëm, aritëm, arritëm, grabitëm, goditëm, mëposhtëm, luajtëm, quajtëm, lëvizshëm, mërzitshëm, mëshirshëm, përditshëm, përgjigjëm, përgjithshëm, qëllimshëm, rrëshqitshëm, shëndritshëm, arritshëm, fashizëm, habitshëm, lavdishëm, mahnitshëm, paligjshëm, pranishëm, racizëm, tanishëm, bezdisshëm, bezdishëm, merzitshëm, rrezikshëm, vetdijshëm, striptizëm, dobishëm, doiëm, logjikshëm, llogjikshëm, volitshëm, cuditshëm, çudishëm, çuditshëm, fuqishëm, furishëm, guximshëm, quditshëm, turizëm, përgjysëm, shkëlqyshëm, natyrshëm, yndyrshëm, këndëshëm, padëmshëm, pakëndshëm, shpërngulëm, mjaftushëm, padukshëm, pafundëm, pamundshëm, paturpshëm, tejdukshëm, dikurshëm, mëvonshëm, njëkohshëm, përdorëm, përkohshëm, përpoqëm, tërhoqëm, favorshëm, palodhshëm, varrosëm, zakonshëm, devotshëm, nevojshëm, vendosëm, vendosshëm, kënaqëm, kënaqshëm, mëparshëm, njëtrajtshëm, përgjakshëm, përplasëm, përshtashëm, përshtatshëm, fantazëm, hatashëm, llahtarshëm, ngadalshëm, paanshëm, pafajshëm, pakapshëm, pandalshëm, pandashëm, pashmangshëm, sarkazëm, rehatshëm, ringjallëm, orgazëm, posaçëm, posaqëmmë shumë...

between_paragraphs_1

bëm, dëm, ëm, hëm, lëm, mbrëm, nëm, thëmmë shumë (rima e përafërt)...

përshëndetëm, gëzueshëm, qëndrueshëm, shtrëngueshëm, rrëmbyeshëm, shkëlqyeshëm, atëhershëm, pandërgjegjshëm, papërgjegjshëm, barasvlershëm, marramendshëm, afrueshëm, gabueshëm, mjaftueshëm, pakujdesshëm, pranueshëm, vazhdueshëm, arsyeshëm, pathyeshëm, menjëhershëm, besueshëm, cenueshëm, lexueshëm, mendueshëm, shkelqyeshëm, mirësjellshëm, trishtueshëm, qortueshëm, durueshëm, kuptueshëm, kushtueshëm, pëshpëritëm, bashkangjitëm, algoritëm, porositëm, rëndësishëm, jashtëligjshëm, madhërishëm, palëvizshëm, pamëshirshëm, rastësishëm, arratisëm, paarritshëm, vandalizëm, parrezikshëm, padobishëm, pafuqishëm, vetëdijshëm, vetëdishëm, befasishëm, gjertanishëm, mekanizëm, dembelizëm, neveritshëm, heroizëm, terrorizëm, gjithëdijshëm, hollësishëm, organizëm, romantizëm, optimizëm, shovinizëm, plotfuqishëm, mbrekullushëm, mrekullushëm, jashtzakonshëm, parakohshëm, pazakonshëm, panevojshëm, domosdoshëm, papërmbajtshëm, papërshtatshëm, parehatshëmmë shumë...

between_paragraphs_2

përballueshëm, shkëiqyeshëm, lavdërueshëm, papërshkrueshëm, papërshkueshëm, paqëndrueshëm, pagabueshëm, paharrueshëm, pakalueshëm, pamjaftueshëm, paarsyeshëm, pabesueshëm, pamohueshëm, adhurueshëm, padurueshëm, pakuptueshëm, perceptueshëm, respektueshëm, mrekullueshëm, detyrueshëm, disponueshëm, diskutueshëm, shoqërueshëm, parëndësishëm, pavetëdijshëm, kapitalizëm, dialektizëm, irredentizëm, plotëfuqishëm, socializëm, jashtëzakonshëm, entuziazëmmë shumë...

papërballueshëm, padëshirueshëm, pashkatërrueshëm, pakrahasueshëm, parashikueshëm, padepërtueshëm, patejkalueshëm, padiskutueshëm, konsiderueshëm, nacionalizëm, kozmopolitizëmmë shumë (rima e përafërt)...

pazëvendësueshëm, paparashikueshëm, paimagjinueshëm, mrekuiiueshëm, identifikueshëmmë shumë (rima e përafërt)...

between_sections_1

Rima e përafërt: 412 rezultatet

nesërm, Besën, besën, çelën, çmendën, degën, derdhën, derën, deshën, drejtën, drekën, ecën, emën, erdhën, erën, femën, femnën, femrën, fermën, festën, fletën, ftesën, gjendën, gjetën, herën, jetën, kthesën, kthetrën, lejën, letrën, levën, mbesën, mbetën, mbresën, mendjën, mjekrën, ndeshën, ndezën, ndjenjën, nejën, nerën, ngecën, njejtën, pelqën, pemën, penën, perlën, peshën, pjesën, qendrën, qepën, qeshën, rrjedhën, rrjetën, sedrën, sferën, skenën, strehën, shenjën, shkelën, shkencën, shkrepën, shkretën, shpellën, shprehën, shpresën, temën, tendën, tezën, tjetrën, tretën, veglën, velën, veprën, verën, vesën, veshën, vetën, vjeshtën, vlerën, zemrënmë shumë...

dënesën, dërgesën, gënjeshtrën, kërkesën, kështjellën, ndërtesën, përmendën, shënjestrën, vërtetën, adresën, antenën, anxhelën, arenën, banesën, fanelën, fanellën, gazetën, kamerën, kapelën, kartelën, martesën, ngarkesën, pagesën, paketën, palestrën, panterën, parcelën, patentën, planetën, pranverën, raketën, tabelën, trapezën, xhaketën, betejën, esencën, fejesën, gjenezën, helmetën, jetesën, legjendën, prezencën, rebekën, recetën, vertetën, vetvetën, biletën, bisedën, dielën, dietën, dilemën, fillesën, krijesën, licencën, liçensën, mikeshën, princeshën, sirenën, shigjetën, tiketën, domethën, dorezën, fortesën, monedhën, ofertën, operën, poemën, vonesën, bukenën, kujdesën, kujtesën, kuletën, kumtesën, kuvertën, mbulesën, mungesën, urgjencën, hyjneshën, pyetën, tryezënmë shumë...

between_paragraphs_1

bëjm, dhëmb, këmb, lëmsh, shkëmb, tëmth, trëmb, bëjn, bën, çbën, çmënd, dhën, ën, ënd, gjën, kënd, këng, lën, lëng, mënd, mëndsh, nën, nënsh, ngrën, qën, rën, rënd, shtën, tën, tënd, thën, vën, vënd, zbën, zën, zrën, , çë, çmë, çtë, dhë, ë, gjë, gjthë, H, , , , ktë, , M, mbë, , N, ndë, , një, psë, , R, rvë, S, , smë, stë, shtë, T, , tmë, thë, , X, Z, , bëfsh, bëhsh, bëj, bëjsh, bër, bërns, bërt, bësh, ëh, ër, ërl, ësh, ësht, ët, fët, hëh, kët, lër, lësh, mër, ndër, nër, njësh, për, përll, pët, sër, sërf, shëh, shkërdh, shpëjt, tër, tërr, tët, vëc, vëj, vër, vësh, zër, zësh, zët, zhdëpmë shumë...

përshëndetën, tatëpjetën, madalenën, parandjenjën, karierën, karrierën, atmosferën, mbretëreshën, perëndeshën, emergjencën, egzistencën, ekzistencën, etiketën, hemisferën, premierën, rezidencën, rezistencën, frekuencën, sekuencën, izabelën, diferencën, mbijetesën, biçikletën, minierën, hipotekën, pistoletën, violetën, siguresën, konferencën, doktoreshën, konkurrencën, Podujevën, kuietën, xhulietën, kryeqendrën, kryeveprënmë shumë...

between_paragraphs_2

gjashtëmbëdhjetën, audiencën, perandoreshën, eksperiencën, delikatesën, elizabetën, inteligjencën, videotekën, bibliotekën, motoçikletën, nëntëmbëdhjetë, njëzetepesë, gjashtëmbëdhjetë, katërmbëdhjetë, shtatëmbëdhjetë, bashkëjetesë, bashkekzistencë, marionetë, adoleshencë, adoleshentë, audiencë, drejtëpërdrejtë, pesëmbëdhjetë, tetëmbëdhjetë, perandoreshë, eksperiencë, meniëherë, delikatesë, elizabetë, helikopterë, serbomëdhenjtë, intelegjencë, tridhjetepesë, inteligjencë, inteligjentë, indiferencë, indiferentë, inxhinierë, bibliotekë, milionerë, profesoreshë, koinçidencë, motoçikletë, fushëbetejë, adoleshentët, helikopterët, mirëseerdhët, inteligjencës, inxhinierët, muskutierëtmë shumë...

teoricienë, videokasetë, iniciativën, ashtuquajturën, qëndrueshmërinë, anëtarësisë, pakënaqësinë, karakteristikë, antibiotikë, nacionalistë, antikomunistë, autoktonisë, autonomisë, defektologjisë, revizionistë, enciklopeditë, imperialistë, ideologjinë, iniciativë, profesionistë, domosdoshmërinë, automatikët, vetëqeverisës, revizionistët, imperialistët, profesionistët, ashtuquajturës, bashkëpunëtorë, paralajmërojë, paralajmërojmë, autorizojnë, identifikojmë, identifikojnë, koordinatorë, jashtëtokësorët, bashkëpunëtorët, organizatorët, bashkëluftëtarë, reaksionarë, mijëravjeçarë, intelektualë, homoseksualë, bashkëluftëtarët, homoseksualëtmë shumë...

between_paragraphs_3

kinematografisë, revolucionarë, revolucionarët

kolaboracionistë

kundërrevolucionarë

between_sections_2
Kthehu në krye
results_bottom

Gjuhë tjetër:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg ro hu fi sv el tr az eo fa sw id ko ja zh_hans

Diçka mungon apo nuk funksionon siç pritej?
Na tregoni!

A ju pëlqen ky fjalor me rima? Na pëlqeni dhe shpërndani: Like us on Facebook

results_right
results_after_content